logo logo

Roletové překlady HELUZVÝHODY ROLETOVÉHO PŘEKLADU HELUZ

Čistá práce

- u nového domu se předpokládá čistá instalace rolet. U roletového překladu HELUZ můžete očekávat tu nejvyšší kvalitu, přerušený tepelný most (zateplení), bezpečnost, jednoduchost.1) Překlad je nosný

– osadí se jako celek nad otvorem na zdivo do cementové malty a lze ho přímo zatížit stropní konstrukcí.

2) Překlad má vyřešeny tepelné mosty

ve své konstrukci již obsahuje tepelnou izolaci pro eliminaci tepelného mostu u nadpraží otvorů vnějších stěn.

3) Pohledové strany překladu mají cihelné provedení

– vhodný podklad pro dokonalou přilnavost omítek.

4) Vodící lišty stínících systémů

lze zapustit do ostění, připevnit k ostění nebo k rámu okna.

5) Překlad tvoří schránku pro venkovní stínící systémy

– rolety, žaluzie, látkové clony, sítě proti hmyzu, které lze montovat i po úplném dokončení stavby. Je možné použít různé druhy lamel a ruční nebo elektrické ovládání stínících systémů.

6) Výška překladu

je 238 mm (výškový modul systému HELUZ 250 mm), šířka dle cihelných bloků pro obvodové stěny 365, 380, 400, 440 a 490 mm, délka v modulu 250 mm pro světlost otvoru 600 - 3 850 mm.
ÚNOSNOST A ROZMĚRY

Roletové překlady se vyrábí v šířkách 365, 380, 400, 440 a 490 mm a délkách od 1 250 mm do 4 250 mm. Překlady jsou vhodné pro světlost otvoru od 600 mm do 3 850 mm. Výška překladu 238 mm respektuje výškový modul systému HELUZ 250 mm a není tedy nutné žádné dobetonování ani dozdívání překladu na výšku vrstvy zdiva. Překlad je nosný a lze jej přímo zatížit stropní konstrukcí. Únosnosti roletových překladů viz tabulka.MONTÁŽ

Nosný roletový překlad HELUZ je kompletní výrobek. Osazuje se nad otvor v obvodovém nosném zdivu do lože z cementové malty. Při pokládce je nutné dbát na dokonalé horizontální uložení a dodržení minimální délky uložení překladu na nosném zdivu, tj. 200 mm na obou stranách. Vlastní manipulaci je možné provádět zdvihacími prostředky pomocí závěsných háků umístěných v horní části překladu, které se po osazení odstraní. Před provedením omítek je třeba kontaktovat montážní firmu. Ta zajistí přípravu otvoru pro zvolený stínící systém, jeho následnou montáž a kompletaci. Montáž stínící techniky lze po zajištění přípravy provádět i po úplném dokončení stavby, a to kdykoliv během jejího užívání.
TEPELNÁ IZOLACE

Součástí roletového překladu je tepelná izolace. Ta je umístěna uvnitř překladu, čímž dochází k eliminaci tepelného mostu u nadpraží otvorů obvodových stěn. Vzniku tepelných mostů kolem rámů oken a dveří můžeme navíc zabránit použitím roletového překladu v kombinaci s doplňkovými cihlami (cihly s kapsou pro vložení tepelné izolace určenými pro ostění okenních a dveřních otvorů).
VODÍCÍ LIŠTY A OSAZENÍ OKENNÍHO RÁMU

Vodící lišty stínících systémů lze zapustit do ostění, připevnit k ostění nebo k rámu okna. Vodící lišty rolet zapuštěné do ostění je nutné osadit před dokončením stavby. Ve zdivu se vytvoří montážní drážka, do které se pomocí montážní pěny ukotví pouzdro vodící lišty. Navíc zapuštěním vodících lišt se výrazně zlepší zabezpečení budov proti násilnému vniknutí. V případě dodatečné montáže se vodící lišty připevňují do omítnutého zdiva ostění hmoždinkami a současně pomocí speciálních úchytů k rámu okna. Okenní rám se osazuje tak, aby vzdálenost mezi vnější hranou roletového překladu (obvodového zdiva) a vnější stranou okenního rámu byla 165 nebo 220 mm pro použití rolet a 220 mm pro použití žaluzií. Okenní rám je možné v horní části uchytit do roletového překladu pomocí plechových příchytek a hmoždinek.